Teun van de Steeg als

Musicus

PRIMEUR: UITGEREKEND MUZIEK!
‘Van mijn leerlingen heb ik het meeste geleerd’, is een cliché, maar is waar. Hoe krijg je een leerling zo ver dat hij/zij mooi leert musiceren? Het gaat om pedagogiek, inlevingsvermogen en … uithoudings-vermogen. Tijdens een lange zoektocht ben ik tot de ontdekking gekomen dat leerprocessen te vergelijken zijn met natuurprocessen. Maar ook ‘muzikaliteit’ is een fenomeen wat we in de natuur terug vinden. Beweging is geen typisch muzikale eigenschap maar een inwendige eigenschap van de natuur. Muziek en natuur zijn één. Over dit onderwerp schreef ik een boek onder de titel: UITGEREKEND MUZIEK (eerste druk 2012). In dit boek heb ik natuur, filosofie en muziek bijeengebracht in de fysisch-muzikale opvatting. Deze opvatting beredeneert de muzikale voordracht, in het bijzonder de muzikale beweging op basis van een precieze verwantschap tussen muziek en natuur(kunde). Met de filosofie van de vrijheid van de Joods Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza wordt de fysisch-muzikale opvatting filosofisch gefundeerd.

Het boek is in iedere boekwinkel te bestellen onder ISBN-nummer: 978-94-6206-007-4 en kost € 16,95. Het boek is van muziekvoorbeelden voorzien, bevat 176 pagina’s en is uitgegeven door: Boekscout.nl. Ook is het boek te bestellen bij de webwinkel van de uitgever.

Meer informatie (NL)
More information (EN)

UITVOEREND MUSICUS
Na mijn diploma docerend musicus voor orgel ben ik gaan studeren voor uitvoerend musicus. Ik gaf orgelconcerten in Nederland, Spanje en Tsjechië (Olomouc). Na mijn conservatoriumstudie te Enschede en Arnhem nam ik deel aan de Duitse Orgelakademie o.l.v. Harald Vogel voor oude muziek (1978). Twee maal voerde ik een werk uit voor orgel en orkest: Het Concert voor orgel en strijkers en slagwerk van Fr. Poulenc en Concert voor orgel en orkest van J. Rheinberger.


Orgelbespeling in Duitsland

KERKMUSICUS
Sinds 2008 ben ik werkzaam als cantor/organist in twee kerkelijke gemeenten. Uit hoofde van mijn functie als kerkmusicus componeer ik  voor kerkmuzikale doeleinden. Als dirigent leid ik sinds 2009 een muziekensemble waarmee zowel kerkelijke als wereldlijke muziek wordt uitgevoerd. Regelmatig nemen we deel aan kerkelijke vieringen maar treden ook op met wereldlijke muziek. Een deel van het repertoire is van eigen hand.


Tijdens viering in Grote kerk van Doetinchem

Preludium en fuga G-dur – J.S. Bach

Contact opnemen »