Teun van de Steeg als

Filosoof

Schaduwen van God,
Een ander christelijk geluid
Teun van de Steeg

Bijna iedereen kent wel het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij was het die voor een gewonde man op de weg afstapte en daadwerkelijk hulp verleende, de wonden verzorgde en deed wat nodig was. Een joodse Leviet en Thora-kenner en een priester maakten zich snel uit de voeten. In de ogen van de Joden waren de Samaritanen een soort tweederangs-gelovigen maar Jezus vertelt waar het hier om draait. Geen mooipraterij maar iets doen voor mensen in nood. Schaduwen van God noem ik al die zaken die het kwade overtreffen door het goede, het schone, het zuivere. Overal zijn die schaduwen: in kunst, sport en spel, wetten en getallen, natuur, geloof, hoop, liefde, mensen, humor, stilte, een waterdruppel, kortom overal. Een boek om geïnspireerd te raken.

De netto opbrengst van het boek (6 euro) gaat direct naar een project van Kerk in Actie (de andere kosten zijn productiekosten). U kunt middels deze site een boek bestellen door mij te mailen o.v.v. Schaduwen van God. Het boek kost EUR 12,95 exclusief portokosten (EUR 2,50). Bezoekt u ook eens de site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).

Lees meer…

In 1997 studeerde ik af in de filosofie aan de universiteit van Utrecht op de muziekfilosofie (Geist der Utopie) van de filosoof, marxist en metafysicus: Ernst Bloch. Mijn specialiteit is muziekfilosofie.

Filosofie is in feite een principieel zeer gestructureerde ‘werkmethode’.  De vraag is het primaire middel tot verdieping. De zoektocht van de filosoof is gericht op het structureren en systematiseren van fundamentele problemen.


afgestudeerd in 1997                                           2011

Contact opnemen »