Piano- en Orgellessen

Reeds meer dan 35 jaar geef ik piano- en orgellessen aan leerlingen van alle leeftijden. Voor kinderen volg ik in principe een gestructureerde methode uit passende leerboekjes, eventueel aangevuld met extra oefeningen en/of andere muziekstukjes. De laatste tijd verstuur ik extra muziek vaak digitaal naar de leerling.

Het is belangrijk dat de leerling plezier heeft in het musiceren. Oefenen is altijd een balans tussen in- en ontspanning. Geen leerproces zonder inspanning en ook geen leerproces zonder vallen en opstaan.

In principe volg ik een ‘klassieke’ lijn waarbij de leerling op eigen verzoek ook ‘lichte’ muziek mag spelen. Der termen ‘klassiek’ en ‘licht’ zijn niet altijd even duidelijk. Orgelleerlingen volgen bijna altijd de ‘klassieke’ lijn. Veel jongeren vinden het leuk om muziek te spelen die bij hun leeftijd en sociale doelgroep past. Ik geef ook gevorderde leerlingen les die zelf moeite doen om passende muziek van internet te downloaden.

Ieder jaar is er een afsluitingsconcert. Pianoleerlingen spelen dan op een grote vleugel en orgelleerlingen spelen op een echt kerkorgel. Dit concert is altijd het hoogtepunt van het jaar waarbij ouders, grootouders, familieleden en kennissen worden uitgenodigd.

De lessen zijn bij mij thuis in een speciale ruimte waarin een vleugel en een groot orgel staan of bij de leerling thuis.

Leerlingen aan mijn huis onder de 18 jaar: € 16,50
Leerlingen aan mijn huis boven de 18 jaar: € 18,50
Leerlingen tussen 5 en 30 kilometer onder de 18 jaar: € 18,50
Leerlingen tussen 5 en 30 kilometer boven de 18 jaar: € 20,50
Leerlingen verder dan 30 kilometer onder de 18 jaar: € 19,50
Leerlingen verder dan 30 kilometer boven de 18 jaar: € 21,50

Korting: voor meer dan 1 leerling per gezin geldt vanaf de tweede leerling, een korting van 1 euro per leerling ongeacht hoeveel leerlingen per gezin. (Dit geldt niet voor leerlingen die korting krijgen van de plaatselijke gemeente.)

Absentie: In veel gevallen wordt de absentie opgevangen door onderling te ruilen. In principe zijn absenties als gevolg van verjaardagen, kerkelijke vrije dagen en eigen verkozen vrije dagen in principe voor rekening van de leerling. Ook hier geldt dat onderling ruilen absenties kan opvangen. In geval van heel lastige absenties, bv. als een ruilregeling niet mogelijk is handelen we in overleg waarbij het delen van het lesgeld tot de mogelijkheden behoort. In de praktijk komt dit zelden of nooit voor.

Lesmateriaal: Zoals voorgaande jaren wordt een deel van de muziek gratis aangeboden. In principe is deze muziek alleen voor eigen gebruik bedoeld en geldt copyright. Een klein aantal boekjes worden te koop aangeboden. Bestaande boekjes uit de winkel kunnen ook erg leuk zijn. Uiteraard zijn die voor rekening van de leerling.

Voor vragen kunt u bellen:

0318-637406   of   0647553953

Teun van de Steeg

Contact opnemen »